Will Keuren

Goed leiderschap begint met het durven loslaten. Dát is al heel moeilijk, maar het ergste moet nog komen, namelijk het durven stellen van de hulpvraag. Wat voor manager ben je dan!

Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk dat is en tegelijkertijd ontdekt dat het je een beter leider maakt. Het geeft vertrouwen aan de mensen met wie je samenwerkt, maar ook aan jezelf.  Dit is mijn manier van leidinggeven, die ik combineer met het managen van de processen.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in de financiële dienstverlening. Zowel in de verkoop als binnen operations.  Ik ben pragmatisch en maak vooral gebruik van de aanwezige kwaliteiten van de organisatie en mensen. Ik ga uit van wat er goed gaat. Vanuit mijn procesmatig denken besteed ik veel aandacht aan de administratieve organisatie. Een goede inrichting hiervan zorgt voor duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden en creëert rust.

Voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen binnen organisaties heb ik een goed gevoel. Daarbij heb ik zowel oog voor de hiërarchische als informele lijnen. Deze kwaliteit draagt bij aan het creëren van een breed draagvlak bij verander- en verbetertrajecten.

Met mijn mensgerichte benadering breng ik mensen in beweging, door hen bewust te maken van hun kwaliteiten en kracht. Dit bewustzijn resulteert in een ontwikkeling, zowel individueel als bij teams. Hierdoor maakt men nog meer gebruik van elkaars kwaliteiten. Energie gevend en inspirerend.