15-02-2014

Restschuld! Eigen schuld?

Weblog >> Algemeen

Iedereen praat over de restschuld en iedereen lijkt daar ook een mening over te hebben. Ik kan daar dus niet bij achterblijven. Wat mij wel opvalt is dat ‘de banken’ geen uitgesproken mening hierover hebben. Is dat omdat ze die niet hebben of omdat er nog geen ‘opdracht’ hiertoe is gegeven door de AFM. Overigens wel slim van de AFM om een vrouw te benoemen als hun grote baas. Ik ben benieuwd hoe het mannenbastion van de banken hierop gaat reageren, maar dat terzijde.
 

Terug naar de restschuld. De algemene mening is dat men vindt dat de banken daar vooral schuldig aan zijn en deze mening wordt versterkt door het grote zwijgen van de banken c.q. hypotheekverstrekkers. Het lijkt erop dat men denkt dat als je er niet over spreekt er ook geen probleem is. Ik bedenk net dat het toch niet zo zal zijn dat men denkt dat het wel over zal waaien? Dat ‘de markt’ weer aantrekt en het probleem zich vanzelf oplost? Nee, zo naïef kunnen we toch niet zijn.

Enfin, als er al over gesproken wordt door banken, dan blijken het veelal schijnoplossingen, waarbij wordt gesteld dat er per individueel geval best wel mogelijkheden zijn. Een micro benadering voor een macro probleem. De weg naar een oplossing moet echt gezocht worden in een integrale aanpak en dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid door alle betrokkenen, maar vooral door de banken. En met verantwoordelijkheid bedoel ik niet per se de restschulden kwijtschelden, maar het initiatief en voortouw nemen in het vinden van een oplossing.

U bent nu zover met het lezen van dit blog dat u gaat denken: “Kom op met die oplossing!”. Eerlijk gezegd weet ik het ook niet, daar is het probleem toch iets te complex voor. Om te beginnen zijn er restschulden en rest schulden. Is er sprake van een gedwongen of vrijwillig ontstane restschuld. Wil men een andere woning aankopen? Is de restschuld het gevolg van een te hoge financiering en hoe stel je dat dan vast? Dan heb je nog het punt van de waardebepaling. Waar baseer je die op en wat is het gevolg als er een generieke oplossing komt? Gaan dan de huizenprijzen weer gevuld worden met lucht? Kunnen we ons dan beheersen of gaan we dan weer voor de door lucht gecreëerde waardes?

De overheid (lees: de belastingbetaler) kan hier financieel geen rol in spelen, maar ze zijn wel een belangrijke partij. Ik denk dan aan regelgeving, sturing en controle, want de markt kan dat niet zelf. Richt een onafhankelijke instituut op die op basis van nog te bepalen criteria bepaalt wie met welke maatregel geholpen kan en moet worden. Ik heb al een startkapitaal gevonden.

De vier grootste Nederlandse banken ontvangen jaarlijks een verborgen ‘subsidie’ van tussen de 4,1 en 12,3 miljard euro. Dit is wat ze besparen op hun financieringskosten doordat crediteuren ervan uitgaan dat de Nederlandse staat deze banken altijd zal redden. Een bedrag dat gelijk staat aan twee derde tot bijna tweemaal hun winst in 2011. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Het Financiële Overgewicht van Nederland’ van SOMO.

Goed. Ik hoor er nu ook bij; meepraten over de restschuld. Misschien de volgende keer een oplossing.

Terug