Interim management

En wat is dat dan; interim management. U wil een verandering dus huurt u tijdeliijk iemand in die dat 'even' voor u doet? Dat is in ieder geval niet zoals ik daar tegen aan kijk. Het tijdelijke klopt, maar ik ga niet iets 'even' doen. Wat ik wel doe is u, de medewerkers, het team, de organisatie helpen met bijvoorbeeld een gewenst verandertraject. Belangrijk daarbij is dat de organisatie (lees: de mensen) het zelf doen. 

Borging van wat we samen voor elkaar hebben gekregen vind ik het allerbelangrijkste aan mijn rol als interim manager. Ik illustreer dit met het hierna volgende citaaat, waarbij u voor leidinggevende ook interim manager mag lezen

"De beste leidinggevenden doen wat ze zeggen en spreken niet te veel. Als zij hun taak hebben volbracht zeggen hun mensen: “Wonderlijk! We hebben het gehaald, helemaal op eigen kracht!” Tao Te Ching 600 v.C.

Overigens hoeft een verandering niet altijd de aanleiding te zijn om mij in te schakelen. Het kan ook een tijdelijke vervanging zijn of omdat u specifieke kennis nodig heeft. Toch zal dat altijd gepaard gaan met veranderingen, omdat ik het ook de rol van de interim manager vind om u feedback te geven. Het delen van waarnemingen, waar u uw voordeel mee kunt doen.