Coaching

Het begeleiden, coachen van een team in een veranderende organisatie / omgeving. Maar ook het begeleiden van individuele medewerkers, zodat zij meer gebruik maken van de bij hen aanwezige kwaliteiten. Advisering van het management bij het coachen van het team en individuele medewerker. Mijn werkwijze is vooral pragmatisch, waarbij ik gebruik maak van mijn talent om snel het vertrouwen te winnen van zowel het individu als het team. Geen theorie, maar praktisch en gebruikmakend van mijn eigen levenservaring.

Opdrachten worden door mijzelf uitgevoerd al dan niet in samenwerking met professionals uit mijn netwerk,