Verbeteren = Veranderen

Organisaties vormen een dynamisch geheel, waarbij steeds behoefte is aan verbeteringen. Keuren Interim helpt u daarbij. Wilt u graag een uitgebreide analyse en dito rapporten dan moet ik u helaas teleurstellen. Mijn aanpak is pragmatisch en praktisch, waarbij ik uitga van wat er goed gaat in de organisatie. Waar bent u trots op en wat wilt u behouden simpelweg omdat het succesvol en energiegevend is.